Class Schedules

PGCM

Module I Module II  

 

PGCM (Retail) Module-1 (Course Code: 14)
December 3, 2016 Saturday
No Class
December 4, 2016 Sunday
No Class


PGCM (HRD) Module-1 (Course Code: 89)
December 3, 2016 Saturday
No Class
December 4, 2016 Sunday
No Class


PGCM (Marketing) Module-1 (Course Code: 91)
December 3, 2016 Saturday
MM 01 (12:00pm to 2:00pm) at AIMA Auditorium

December 4, 2016 Sunday
No Class


PGCM (International Business) Module-1 (Course Code: 50)
December 3, 2016 Saturday
No Class
December 4, 2016 Sunday
FM 04 (4:30pm to 6:30pm) at Andhra Association Room No: 401


PGCM (Finance) Module-1 (Course Code: 92)
December 3, 2016 Saturday
No Class
December 4, 2016 Sunday
FM 03 (2:30pm to 4:30pm) at Andhra Association Room No: 401
FM 04 (4:30pm to 6:30pm) at Andhra Association Room No: 401PGCM (Operations System) Module-I (Course Code: 45)
December 3, 2016 Saturday
No Class
December 4, 2016 Sunday
No Class