Class Schedules

PGCM


Module I Module II Module III Module IV  

 

PGCM (Retail) Module-1 (Course Code: 14)

June 10, 2017 Saturday
No Class

June 11, 2017 Sunday
No Class

PGCM (HRD) Module-1 (Course Code: 89)

June 10, 2017 Saturday
No Class

June 11, 2017 Sunday
No Class

PGCM (Marketing) Module-1 (Course Code: 91)

June 10, 2017 Saturday
No Class

June 11, 2017 Sunday
No Class

PGCM (International Business) Module-1 (Course Code: 50)

June 10, 2017 Saturday
No Class

June 11, 2017 Sunday
No Class

PGCM (Finance) Module-1 (Course Code: 92)

June 10, 2017 Saturday
FM 06 (12:00pm to 2:00pm) at Andhra Association Room No: 401
FM 03 (2:30pm to 4:30pm) at Andhra Association Room No: 401
FM 04 (4:30pm to 6:30pm) at Andhra Association Room No: 401

June 11, 2017 Sunday
No Class

PGCM (Operations System) Module-I (Course Code: 45)

June 10, 2017 Saturday
No Class

June 11, 2017 Sunday
No Class