Class Schedules

PGCM


Module I Module II Module III Module IV  

 

PGCM (Retail) Module-1 (Course Code: 14)

June 9, 2018 Saturday
No Class
June 10, 2018 Sunday
No Class

PGCM (HRD) Module-1 (Course Code: 89)

June 9, 2018 Saturday
No Class
June 10, 2018 Sunday
No Class

PGCM (Marketing) Module-1 (Course Code: 91)

June 9, 2018 Saturday
No Class
June 10, 2018 Sunday
No Class

PGCM (International Business) Module-1 (Course Code: 50)

June 9, 2018 Saturday
No Class
June 10, 2018 Sunday
No Class

PGCM (Finance) Module-1 (Course Code: 92)

June 9, 2018 Saturday
FM 03 (2:00pm to 4:00pm) at Conference hall No -1, Lajpat Nagar
FM 04 (4:00pm to 6:00pm) at Conference hall No -1, Lajpat Nagar
June 10, 2018 Sunday
No Class

PGCM (Operations System) Module-I (Course Code: 45)

June 9, 2018 Saturday
No Class
June 10, 2018 Sunday
No Class