Class Schedules

ePGDM

Module I

Module II

Module III

Module IV

 

ePGDM Module-1 (Course Code: B2, E5)
May 20, 2017 Saturday
No Class
May 21, 2017 Sunday
No Class